• Dugnader

  Sameiet har dugnad på høsten og våren, minimum to dager hver gang. Alle seksjoner forventes å delta på en av dagene høst og vår. På dugnaden vasker vi, kutter busker og trær, rydder og maler det som trengs og alle kan bidra. Om våren plantes det ut blomster i kasser og bed og vi setter ut sommermøblene. Det er mulig å ta på seg en oppgave og gjøre denne utenom dugnadstiden. De som ikke kan delta, kan betale et beløp til sameiet.


 • Fellesområdene

  Alle setter pris på at vi holder fellesområdene våre ryddige og pene. Sykler og andre leker ryddes derfor vekk når disse ikke er i bruk. Klatring på søppelbodene er både farlig og uheldig da de kan bli ødelagte.

 • Kjøring foran blokkene

  Kjøring foran blokkene er normalt forbeholdt behov ved flytting, syketransport, osv. Hvis du må laste av noe; sørg for at lapp med navn og telefonnummer ligger synlig i bilen, og følg med slik at postbil evt. ambulanse, kommer forbi. Det er meningen at barn skal kunne leke trygt utenfor blokkene så evt. kjøring må skje i gangfart.


 • Parkering og bruk av garasjen

  Vi oppfordrer alle til å benytte sin faste parkeringsplass ved parkering. Da blir det bedre plass til gjestene våre.
  Det er kun lov å oppbevare 4 dekk på felg på egen parkeringsplass. Dette er bestemt av brannvesenet. Tilhengerne i garasjen skal ikke brukes til oppbevaring av skrot. Bilvask må foregå på nærmeste bensinstasjon hvor forholdene er lagt til rette for det.

 • Sameiemøter

  Hvert år på våren innkaller styret til årsmøte i sameiet. Her tar vi opp saker av viktighet for alle vi som bor her og styret oppfordrer alle til å møte.

 • Sykkelparkering

  De gamle søppelskurene benyttes til sykkelparkering. Også barnesykler settes her. Sykkelstativene ute flyttes om vinteren av hensyn til måking. Da benyttes søppelskurene/sykkelskuret i garasjen.

 • Søppelhåndtering

  All søppel sorteres etter Bærum Kommunes retningslinjer og kastes i riktig avfallstårn. Det er ikke lov å sette fra seg søppel utenfor dersom det er fullt eller man ikke får opp låsen.

  Er det fullt må alle ta med seg papp, søppel eller hva det er tilbake til leiligheten/ boden - DESSVERRE. Vi skjønner det er irriterende, men det kan heller ikke være sånn at andre skal måtte rydde opp etter deg. Vennligst respekter dette, så skal styret fortsette arbeidet om nødvendig/riktig tømmefrekvens.


 • Trappevask

  Vi vil gjerne ha det ryddig og rent hos oss. Av hensyn til de som vasker er det derfor ikke anledning til å sette løse gjenstander som for eksempel skostativ, sykler osv. i oppgangene.

 • Utvendig vedlikehold på egne terrasser/verandaer

  Alle har ansvar for å holde sine egne terrasser/verandaer godt vedlike. Det forventes at man beiser selv der man kan komme til. Yttervegger og inngangspartier tas ved dugnad eller ved profesjonell hjelp.

  Følgende beis skal benyttes:
  Fra Malerstua: Butinox 2 oljedekkbeis:
  Vegger: Tjærebrun 8103-Y88R
  Vinduer: Gammelrød 000607

  Fra Flügger, Kolsås:
  Vegger: Tjærebrun 520
  Vinduer: Gammelrød 607

 • Hvis noe skjer

  Det er styret som fungerer som vaktmestere i sameiet. Dersom noe skjer, eller du mener noe burde vært gjort, tar du kontakt med den som er ansvarlig i perioden. Hvem det er finner du ved postkassene i hver oppgang.

  Ta kontakt med en i styret for bestilling av nytt navneskilt på ringeklokken nede ved innflytting. Postkasseskilt og dørskilt bestiller man selv.

  Hvem som er i styret finner du i lenken over. I sameiet Hamanglia har alle et ansvar for å bidra til trivsel og hygge. Vi må derfor si fra eller gjøre noe når vi kan. Ser vi for eksempel en dør som står åpen uten noen synlig aktivitet passer vi på å lukke, slik at ikke uvedkommende slipper inn.

 • Nyttige kontakter

  Forretningsfører ABBL v/ Tom Borg
  Oslo Skadedyrkontroll AS
  Norsk Brannvern AS

 • Telefon

  67 57 40 00
  800 30 924
  32 27 35 28