Del denne siden

Høstdugnad 2023

Vi har også denne gang dugnad over to dager: torsdag 12. oktober kl. 17:00 og lørdag 14. oktober kl. 11:00 - 14:00.
 
Container vil stå til mandag 16. oktober. Privat avfall kan kastes i containeren etter at dugnaden er avsluttet lørdag 14. oktober.


Nærmere info vil komme.

Søppelanlegget og fulle containere

Som dere sikkert ser er det av og til at våre containere blir fulle. Vi er i dialog om tømmefrekvenser, men uansett må følgende gjelder:

Er det fullt, må alle ta med seg papp, søppel eller hva det er tilbake til leiligheten/boden - DESSVERRE. Vi skjønner det er irriterende, men det kan heller ikke være sånn at andre skal måtte rydde opp for deg.

Vennligst respekter dette, så skal styret fortsette arbeidet om nødvendig/riktig tømmefrekvens.

Årsmøte

Årsmøte i sameiet onsdag 6. mars 2019 kl. 18:30 på Sandvika VGS

Vi minner om årsmøte og håper på et godt oppmøte! Sakspapirene er utlevert i postkassene. 

Trefelling

Styret har bestilt felling av en del trær på nordsiden av eiendommen og arbeidet er i gang. Trærne felles av mange grunner: 

- rakler og løv tetter luftekanalene på taket

- de bidrar til mose på tak og treverk

- noen av trærne er i dårlige forfatning

- de står farlig nær blokkene ved evt trefall

- vi må ta dem før de blir for store og for kompliserte å fjerne

Trefellingen foretas av et profesjonelt firma og vi har forventning om at det skal gjøres uten fare for beboere og brukere av området. 

Renovasjonstrøbbel

Søppelen vår blir ikke tømt, men mange av dere har sikkert fått med dere at det gjelder for store deler av landet... Kommunen har lagt ut følgende på sine hjemmesider i dag 19.09.2017:

Kommunen arbeider nå for å opprettholde en forsvarlig renovasjonstjeneste for innbyggerne. Ny leverandør, NordRen AS, vil være på plass så snart som mulig.

Kommunen fikk i går kveld melding om at RenoNorden AS som har hatt renovasjonsløsningen for hele Bærum siden 1. april, er konkurs. Selskapet har slitt økonomisk en tid. Derfor gjennomførte Bærum en konkurranse i juni i år for å sikre beredskap hvis denne situasjonen skulle oppstå. 

Bærum kommune har en beredskapsavtale med NordRen AS om renovasjonstjenester. Avtalen innebærer at NordRen AS kan overta avfallsinnsamlingen, så snart bostyrer godkjenner det. Vi vet derfor ikke når overtakelsen av mannskap og biler kan skje. Vi må være forberedt på at det ikke blir henting de nærmeste dagene, men vi jobber for å løse situasjonen så raskt som mulig. 

Kommunen sender ut varsel via SMS til innbyggere i de områder hvor det kan bli forsinkelser. 

Oppstart av ny renovasjonsordning

Mandag 31. juli 2017 starter arbeidet med å få etablert nye avfallscontainere. Først vil området nedenfor dagens papircontainet bli gravd opp, deretter på den delen av parkeringsplassen som omfattes av dette. I store deler av perioden blir det begrenset eller ingen parkering på gjesteparkeringsplassene, noe som både skyldes gravingen men også behovet for å plassere maskiner og utstyr. Arbeidet vil pågå frem til 1. september. Det er lagt ut infoskriv i alle postkasser. 

Ny renovasjonsordning i Bærum Kommune

Bærum Kommune har varslet ny renovasjonsordning fra 2017. Dette vil innebære ny avfallssortering for den enkelte og ny oppsamlingsmetode for sameiet. Ordningen innebærer kildesortering av matavfall, samt overgang fra sekker til beholdere. Det kan bli aktuelt med en løsning der beholderne er nedgravd og i så fall må sameiet bekoste dette. Styret er i dialog med Bærum Kommune om løsning for vårt sameie, men kan på det nåværende tidspunkt ikke si noe om kostnadene.